Τεχνολογία

Ποιος ανακάλυψε το Internet

 
00:00

Linux Mint και Ubuntu. Σύγκριση

Μια παρουσίαση - σύγκριση των 2 πιο γνωστών διανομών Linux.

 
00:00