Ο Καιρός Εδώ

Αν θέλετε να έρθετε εδώ, πριν έρθετε, καλό θα είναι να δείτε τον καιρό. Η περιοχή μας, είναι ορεινή και οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι πολλές και μεγάλες.