Έντυπα

Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκδήλωση ενημέρωσης κατά της σχολικής βίας.

Αθλητική ταυτότητα μαθητή

Εδώ μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την αθλητική ταυτότητα του μαθητή με την συμπλήρωση του οποίου ο μαθητής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες-εκδηλώσεις.

Βασικές υπεύθυνες δηλώσεις

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να βρείτε σημαντικά έντυπα όπως υπεύθυνη δήλωση, αίτηση, δήλωση εξουσιοδότησης και τέλος το διαβιβαστικό έτσι όπως υπάρχουν στο σχολείο μας.    

Άδειες εκπαιδευτικών

Τα παρακάτω έντυπα αφορούν τις άδειες των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένο σκοπό όπως αιμοδοσία, την άδεια άνευ αποδοχών με την οποία ο κάθε καθηγητής έχει το δικαίωμα άδειας χωρίς όμως κατά την διάρκεια αυτής να λαμβάνει μισθό, την γονική άδεια ,την άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, την κανονική άδεια και τέλος την αναρρωτική άδεια.

Βεβαίωση και στοιχεία εκπαιδευτικών

Με το πρώτο έντυπο,το οποίο υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου,βεβαιώνεται ότι ο εκάστοτε καθηγητής υπηρετεί στο σχολείο μας και με το δεύτερο έντυπο ο κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει τα στοιχεία του.

Απουσίες μαθητών

Εδώ θα βρείτε το υπηρεσιακό σημείωμα ενημέρωσης απουσιών,το οποίο ενημερώνει τους γονείς κάθε μαθητή για τον αριθμό απουσιών του(δικαιολογημένες-αδικαολόγητες) και την αίτηση κηδεμόνα για απουσίες,με το οποίο έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να δικαιολογήσουν τις απουσίες των παιδιών τους.