Όλα τα Άρθρα

ΕΛΛΑΚ Προγράμματα Γεωμετρίας

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί καθηγητές ψάχνουν για νέα (ή παλαιότερα) λογισμικά ως βοηθήματα στην τάξη.

Μια λίστα από λογισμικά γεωμετρίας είναι η παρακάτω: