ΕΛΛΑΚ Προγράμματα Γεωμετρίας

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί καθηγητές ψάχνουν για νέα (ή παλαιότερα) λογισμικά ως βοηθήματα στην τάξη.

Μια λίστα από λογισμικά γεωμετρίας είναι η παρακάτω:

Για περισσότερα δείτε:
http://www.junauza.com/2012/09/top-geometry-software-for-linux.html