Κατασκευή Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε βάση του μαθήματος Project της Β' Τάξης Γενικού Λυκείου του Σχολικού Έτους 2012-2013 (Κατασκευή Ιστοσελίδας).

Οι μαθητές, οι καθηγητές και οι αρμοδιότητές τους φαίνονται παρακάτω:

Τεχνικά Θέματα, Κατασκεύη, Προγραμματισμός
Καλκάνης Θωμάς (Πληροφορικός)

Σύνταξη Εργασίας
Μυρτσιώτη Μαρία, Παπαγεωργοπούλου Ελένη, Μπιζιώτας Βάιος, Καλιακάτσου Ζωή, Καλκάνης Θωμάς

Παρουσίαση
Μυρτσιώτη Μαρία, Παπαγεωργοπούλου Ελένη, Μπιζιώτας Βάιος, Παπαδοπούλου Θένια, Καλκάνης Θωμάς

Μελέτη
Όλοι οι μαθητές (Βέντζιος Νικόλαος, Γκαραλιάκου Κωνσταντίνα, Καλιακάτσου Ζωή, Κοντούλας Ηλίας,  Μπιζιώτας Βάιος, Μπουγάς Γρηγόριος, Μυρτσιώτη Μαρία, Παπαγεωργοπούλου Ελένη, Παπαδοπούλου Θένια, Ρότσι Ρομάριο, Δάσκαλος Σωκράτης ) και όλοι οι καθηγητές (Καλκάνης Θωμάς, Κρομμύδα Δέσποινα)

Ανθρώπινο Δυναμικό
Μυρτσιώτη Μαρία, Παπαγεωργοπούλου Ελένη

Γονείς και Κηδεμόνες
Μυρτσιώτη Μαρία, Παπαγεωργοπούλου Ελένη

Δραστηριότητες, Προγράμματα, Project
Μπιζιώτας Βάιος, Παπαδοπούλου Θένια

Ανακοινώσεις
Μπιζιώτας Βάιος, Παπαδοπούλου Θένια

Εκπαιδευτικά Θέματα
Γκαραλιάκου Κωνσταντίνα, Μπουγάς Γρηγόριος

Γραφικά
Βέντζιος Νικόλαος, Δασκάλου Σωκράτης, Καλκάνης Θωμάς

Φωτογραφίες
Κοντούλας Ηλίας, Ρότσι Ρομάριο, Βέντζιος Νικόλαος, Δασκάλου Σωκράτης, Κρομμύδα Δέσποινα

Περιοχές, Αξιοθέατα
Καλιακάτσου Ζωή, Κρομμύδα Δέσποινα

Γνωμικά
Μπιζιώτας Βάιος, Παπαδοπούλου Θένια, Γκαραλιάκου Κωνσταντίνα