Περιβαλλοντικά

Βουνά των Γρεβενών

Στο Γενικό Λύκειο Καρπερού πραγματοποιήθηκε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με μαθητές της Β Λυκείου,  το σχολικό έτος του 2006-2007 με θέμα "Βουνά των Γρεβενών."