Άδειες εκπαιδευτικών

Τα παρακάτω έντυπα αφορούν τις άδειες των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένο σκοπό όπως αιμοδοσία, την άδεια άνευ αποδοχών με την οποία ο κάθε καθηγητής έχει το δικαίωμα άδειας χωρίς όμως κατά την διάρκεια αυτής να λαμβάνει μισθό, την γονική άδεια ,την άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, την κανονική άδεια και τέλος την αναρρωτική άδεια.

Αρχεία: