ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΖΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σχολικό Έτος: 

Θέμα: