Αγώνες

Αγώνες Καλοθοσφαίρησης Μαρτίου 2015

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Καρπερού Αγώνες Καλαθοσφαίρισης μεταξύ των τάξεων του Γυμνασίου σταπλαίσια αγώνων αθλοπαιδείας ενάντια στον ρατσισμό.