Ημέρα κατά της παχυσαρκίας

Συμμετοχή μαθητών/τριών σε ενημέρωση για την παχυσαρκία στις 24-10-2014, από τους εκπαιδευτικούς: κ. Ντούσιου Αλέξάνδρα ΠΕ19 & κ. Τζιόυφα Βασίλειο ΠΕ11

Είδος Δραστηριότητας: 

Σχολικό Έτος: 

Τάξεις: