Καθηγητές 2008-2009

Τζιούφας Βασίλειος, ΠΕ11
Ζυγουράκης Στέργιος, ΠΕ03
Καλκάνης Θωμάς, ΠΕ20
Βουλγαρίδου Χριστίνα, ΠΕ02
Σιούτας Γεώργιος, ΠΕ02
Τσακστάρας Χρήστος, ΠΕ04.01
Λιάγκα Ευφροσύνη, ΠΕ09
Δημάκου Πολυξένη, ΠΕ01
Σωτήρη Χρυσούλα, ΠΕ15
Κρομμύδα Δέσποινα, ΠΕ09
Τσακνάκης Αθανάσιος, ΠΕ01
Γκιάτα Βασιλική, ΠΕ02
Καλαμαρά Ευαγγελία, ΠΕ02
Ντούσιου Αλεξάνδρα, ΠΕ19
Κωσταρέλλου Δήμητρα, ΠΕ02
Μαργώνη Αθανασία, ΠΕ02
Σαλέπη Κων/να, ΠΕ04.04
Φακή Μαρία, ΠΕ11
Αυγερινού Δέσποινα, ΠΕ06
Τσιαούση Γεωργία, ΠΕ07