Καθηγητές 2007-2008

Βαγενάς Αθανάσιος, ΠΕ04.01
Βουλγαρίδου Χριστίνα, ΠΕ02
Γκιάτα Βασιλική, ΠΕ02
Ζυγουράκης Στέργιος, ΠΕ03
Καλαμαρά Ευαγγελία, ΠΕ02
Καλκάνης Θωμάς, ΠΕ20
Καραστατήρης Παναγιώτης, ΠΕ04.02
Κατσαρού Νικολέτα, ΠΕ06
Κρομμύδα Δέσποινα, ΠΕ09
Κουτούλας Χρήστος, ΠΕ05
Λιάπη Φωτεινή, ΠΕ02
Μαργώνη Αθανασία, ΠΕ02
Μήτραινα Μαρία, ΠΕ01
Μόσχου Αικατερίνη, ΠΕ03
Ντούσιου Αλεξάνδρα, ΠΕ19
Παλιός Βασίλειος, ΠΕ17
Παπαγιάννη Μαριάννα, ΠΕ11
Ράτσκα Σουσάνα, ΠΕ07
Σερίφης Κων/ντίνος, ΠΕ03
Σιούλα Αφροδίτη, ΠΕ02
Σιούτας Γεώργιος, ΠΕ02
Ταράσλια Βασιλική, ΠΕ02
Τζιούφας Βασίλειος, ΠΕ11
Τσακνάκης Αθανάσιος, ΠΕ01
Φυτάνη Ροδοθέα, ΠΕ04.02
Σωτήρη Χρυσούλα, ΠΕ15
Κωσταρέλλου Δήμητρα, ΠΕ02