Καθηγητές 2002-2003

Νικολογιάννη Αθηνά, ΠΕ02
Ντέλα Αθηνά, ΠΕ04
Μούτζια Αλεξάνδρα, ΠΕ02
Καραμήτρου Αριστέα, ΠΕ11
Μπάκος Νικόλαος, ΠΕ03
Μπατατόλη Γεωργία, ΠΕ10
Λιμπίκης Αριστείδης, ΠΕ03
Μπάκος Νικόλαος, ΠΕ03