Καθηγητές 2001-2002

Νικολογιάννη Αθηνά, ΠΕ02
Ρηγάκης Νικόλαος, ΠΕ04
Γαρίτου Μαρία, ΠΕ19
Καραστέργιος Δημήτρης, ΠΕ11
Μούτζια Αλεξάνδρα, ΠΕ02
Οικονόμου Ηλίας, ΠΕ11