Διευθυντής 2000-2001

Ναβροζίδης Κυριάκος, Μαθηματικός ΠΕ03