Διευθυντής 1998-1999

Πατουλιώτη Μαργαρίτα, Φιλόλογος ΠΕ02