Διευθυντής 1997-1998

Πατουλιώτη Μαργαρίτα, Φιλόλογος ΠΕ02