Διευθυντής 1995-1996

Τσακνάκης Αθανάσιος, Θεολόγος ΠΕ01