Διευθυντής 1993-1994

Τσακνάκης Αθανάσιος, Θεολόγος ΠΕ01