Διευθυντής 1992-1993

Τσακνάκης Αθανάσιος, Θεολόγος ΠΕ01