Διευθυντής 1990-1991

Τσακνάκης Αθανάσιος, Θεολόγος ΠΕ01