Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Σχέδιο Δράσης

Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας Σχολείου & Οικογένειας

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη διαύλων
επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου
και οικογένειας, η διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και
αμφίδρομης επικοινωνίας, ποιότητα ενημέρωσης σχετικά με την
πρόοδο των μαθητών, καθώς και η υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
των γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η γονεϊκή
εμπλοκή θεωρείται σημαντική καθώς, ωθεί στην ακαδημαϊκή
επιτυχία των παιδιών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ως σημαντικό
αντίδοτο για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολείο.
Συμβάλλει λοιπόν στη σχολική επίδοση των μαθητών, στην
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη τους και στην πρόληψη και αντιμετώπιση
των δυσκολιών προσαρμογής. Αξίζει λοιπόν η ανάπτυξη της, καθώς
θα είναι προς όφελος μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Σχολικό Έτος: 

Κατηγορία: 

Αρχείο: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon syllogikos_programmatismos_sholikis_monadas.pdf503.07 KB